Lean Consultant

  Delft, Netherlands
  Full time (40 hours per week)
  Senior

About this job


We are currently looking for a Lean Consultant  to join the team in Delft.

Als Lean Consultant Procesgericht werken en Continu Verbeteren ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een continu verbeterende organisatie. Je doet dit door training, coaching, begeleiding en door zelf het goede voorbeeld te geven. Je kunt managers coachen en durft constructieve feedback te geven op elk niveau. Je bent een zeer ervaren verandermanager die verschillende interventies weet toe te passen op de verschillende vormen van weerstand. Je werkt aan het creëren van verbindingen binnen en tussen afdelingen.


Apply now


Job details

Lean Consultant

Main responsibilities 

Werkzaamheden van een Lean Consultant Procesgericht werken en Continu Verbeteren:

 • Je implementeert de reeds vastgelegde processen binnen het werkpakket Van Idee naar Beheer in de lijn. Je coacht proceseigenaren en procesmanagers in hun groei in deze rol.
 • Je ontwikkelt samen met stakeholders de doorontwikkeling van het Van Idee naar Man-agement proces.
 • Je ondersteunt het management en de specialisten in dagelijkse en wekelijkse start-ups waarin prestaties worden besproken en verbeterpunten worden geïdentificeerd.
 • Je adviseert het management over verbeterpotentieel en de prioritering daarvan. Je be-waakt de voortgang van verbeterprojecten, ondersteunt de projectleiders en leidt zelf ver-beterprojecten.
 • Je traint en coacht collega's in Lean en continu verbeteren. Je besteedt aandacht aan zowel hard skills als soft skills. Transparantie, feitelijkheid en resultaten staan voorop.
 • Je ontwikkelt managementinformatie die adequate sturing mogelijk maakt voor de directie, het MT en het middenkader;Requirements

Voor een goede invulling van de functie zijn we op zoek naar een consultant/trainer die:

 • De ins & outs kent van het opzetten van procesmanagement en het toepassen van Lean in een organisatie op strategisch en tactisch niveau;
 • Ervaring heeft met het coachen en ontwikkelen van Leiderschap voor procesleiders, pro-cesmanagers en medewerkers bij het verder inrichten van procesmanagement. Kan vanuit een veranderings- en holistisch perspectief (systeemdenken) hiervoor effectieve interven-ties ontwerpen en implementeren, gericht op kennis, vaardigheden en cultuur;
 • Ervaring heeft met het ontwikkelen en verfijnen van een procesland-schap/procesarchitectuur.
 • Het geven van training en coaching op het gebied van Leiderschap.
 • Heeft toegang tot bestaande trainingsmaterialen rondom BPM, BPMN en Lean vanuit de eigen organisatie en kan deze materialen gebruiken en aanpassen;
 • Meedenkt over de governance en verdere organisatorische inbedding van procesmanage-ment in de ICT-organisatie;
 • Managers en medewerkers begeleiden (en waar nodig ingrijpen) bij:
 • Procesidentificatie/afbakening en het in kaart ​brengen van de samenhang van pro-cessen door ​middel van interviews/workshops
 • Het (laten) documenteren van processen
 • In kaart brengen van behoeften, wensen, eisen van stakeholders en wettelijke kaders (stemmen, customer journeys)
 • KPI's definiëren, inclusief het uitvoeren van nulmetingen
 • Processen analyseren op verspilling, doorstroming, naleving, klantervaring, werknemerservaring
 • Alternatieven voor procesverbetering genereren en selecteren, op basis van (Lean) verbeterheuristieken en ideeëngeneratiesessies
 • Procesverbeteringen testen, evalueren en breder toepassen
 • Heeft meerdere (5+) BPM & Lean projecten gedaan, bij voorkeur ook in een IT-omgeving.


Daarnaast komt het goed van pas als je ervaring binnen het onderwijs in het algemeen en binnen een universiteit in het bijzonder hebt opgedaan.
Are you enthusiastic about becoming our new Lean Consultant?

Apply via our application form, or send your CV and motivational letter directly to recruitment@stcorp.nl.

Apply now

Our story


At S[&]T we contribute to a safer life on earth by translating space data into valuable and actionable insights. We oversee data from instruments to application, and apply our expertise within our software frameworks, information products and consultancy.

Our society relies on space and scientific instruments for climate change monitoring, navigation, defence and national security, and other crucial services we all use in our daily lives. These instruments produce an enormous quantity of complex data, and our goal is to unlock its value.

We have more than 20 years of experience working on instrument calibration, the creation of data quality monitoring tools, the development of real-time data processing frameworks, and the development of application-specific algorithms. With this, we help organisations, governments and industries to strengthen their information position and thereby improve their decision making. We focus on the following domains: Space & Science, Defence & Security, Environment & Sustainability, and High-Tech Consulting.


Privacy notice

In order to apply for this vacancy you must submit your personal information to S[&]T. We will collect, use, and process your personal information as mentioned in our Privacy Policy. Our policy and processing of your personal information are compliant with the GDPR.


How to apply

Would you like to hear more? Send your CV and motivational letter to recruitment@stcorp.nl or apply directly through our website.

Kindly note that acquisition from third parties (e.g. agencies) based on this vacancy is not welcome.